Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,

vyhlašuje ředitelka školy

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - jeden zástupce za „rodiče (zákonné zástupce) a zletilé žáky“

Návrhy kandidátů:

Přihlásit do kandidátky se mohou zájemci o práci ve školské radě prostřednictvím e-mailové pošty na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a to do pondělí 27. 3. 2023.

Termín voleb:

30. 3. 2023 v době od 12:00 do 16.30 hodin

Více informací naleznete pod tímo odkazem - Volby do ŠR

 

 

I naši žáci mají možnost využít nabídky celorepublikového projektu "Nenech to být".

Jedná se o projekt bojující proti šikaně. Více informací naleznete pod tímto odkazem.

Žáci mají k dispozici online schránku důvěry.

Odkaz: www.upozorneni.nntb.cz

 

https://www.facebook.com/skolalipa    https://www.instagram.com/skolalipa/      https://twitter.com/Skolalipa

 

Co se odehrálo?

Školní bulletin  za období leden až prosinec 2022 ...........odkaz 

Provozně ekonomický úsek za období leden až srpen 2022 naleznete informace  pod tímto odkazem.

 

Co se plánujeme?

Plánované činnosti školy naleznete pod odkazem  https://www.skolalipa.cz/index.php/pro-studenty/plan-akci

 

 

Výsledky přijímacího řízení ke studiu v maturitních oborech budou zveřejněny v pátek 28.dubna v 15 hodin.

Výsledky přijímacího řízení ke studiu v učebních oborech typu H budou zveřejněny v sobotu 22. dubna.

Výsledky přijímacího řízení ke studiu v učebních oborech typu E budou zveřejněny v  pondělí 24. dubna po 15.hodině.

 

Jak postupovat v případě, že uchazeč nebyl přijat a chce podat odvolání? Postup naleznete pod tímto odkazem.

(Informace naleznete až na konci textu. Lhůta: do 3 kalendářních dnů.)

Je třeba podat písemnou žádost - je možné použít tento "vzor" a odevzdat tiskopis na personálním oddělení žáků.

Mzdová účetní -  další informace naleznete pod tímto odkazem

Platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů 9. platová třída. Dle schopností  možný postup do 10. platové třídy. Platový stupeň podle započitatelné praxe. 

9. platová třída -  tarif  21.710 -  31.820 Kč dle odpracovaných let

Odborné požadavky:

  • Minimálně 2 roky praxe v pozici mzdové účetní, znalost Zákoníku práce a mzdových předpisů
  • Ochota průběžného sebevzdělávání
  • Znalost práce na PC - WORD, EXCELL
  • Středoškolské vzdělání ukončené maturitou

 

Lze poslat datovou schránkou přihlášku?

Jen za splnění níže uvedených podmínek. Pokud splněny nebudou, pak je přihláška neplatná a uchazeče nebude moct být zařazen do seznamu zájemců o studium.

Přihláška nusí být elektronicky konvertována - lze zajistt na CZECHPOINTU. Musí být odeslána z datové schránky fyzické osoby - zákonného zástupce. Musí obsahovat všechny náležitosti jako přihláška v písemné podobě, včetně podpisů a lékažského potvrzení.

Doporučujeme proto raději podávat přihlášku v papírové podobě. Přihláška ke studiu - tiskopis  - zde. Více informací naleznete také pod tímto odkazem.

...........................

Zájemci, kteří nejsou žáky základních škol, si musí včas vyžádat zápisový lístek v Liberci na "Krajském úřadě Libereckého kraje" - více informací zde.

....................

Jak postupovat v případě, že uchazeč nebyl přijat a chce podat odvolání? Postup naleznete pod tímto odkazem.

 

 

Ekologie a životní prostředí, Hotelnictví

Ing. M. Hrdličková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 731 495 139

Praktická sestra, Ošetřovatel

Mgr. B. Žandová  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 736 469 960

Učební obory –  obráběč kovů, instalatér, strojní mechanik, elektrikář, truhlář, „automechanik“

Petr Rožníček, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 725 862 789

Učební obory – pekař, cukrář, číšník, kuchař, kadeřník, práce ve stravování

Bc. J.Bavorová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 732 431 736

Učební obory – zemědělec- farmář, lesnické práce

Ing. S Bajtl,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  604 253 222

 

Hotelnictví – přijímáme 15 žáků – informace o oboru zde

Ekologie a životní prostředí – přijímáme 15 žáků – informace o oboru zde

Praktická sestra – přijímáme 30 žáků – informace o oboru zde

Upozornění:

Pokud chce uchazeč studovat zdravotnické obory v České  Lípě (týká se také učebního oboru „Ošetřovatel“), pak je třeba odevzdat přihlášku na naší škole. Pokud bude  přihláška odevzdána  liberecké střední zdravotnické škole, pak studium v České Lípě nebude možné. Uchazeč nebude přijat do České Lípy, ale do Liberce.

Podnikánídvouleté maturitním studium pro absolventy učebních oborů – informace zde.

Více informací k přijímacímu řízení - zde.

Škola nabízí čtrnáct učebních oborů – informace o oborech zde.

Výuka je organizována tak, aby se žáci učili řemeslu již od 1. ročníku na skutečných zakázkách. Více informací zde.

Zároveň také získávají zkušenosti u budoucích zaměstnavatelů – přehled spolupracujících firem zde.

Některé obrody jsou podporovány stipendii. Informace zde.

 

Škola také nabízí dvouleté učební obory typu E - informace o oborech zde.

Do  dvouletých oborů E se koná v pondělí 24.dubna od 8. hodin školní kolo přijímacího řízení. Více infomací dostanou zájemci v pozvánce.

 

UČITEL/KA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ OBORU AUTOMECHANIK A UČITEL AUTOŠKOLY

NABÍDKA ZDE

UČITEL/KA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ OBORU INSTALATÉR

NABÍDKA ZDE

MZDOVÁ ÚČETNÍ

NABÍDKA ZDE

výsledky MATURITNÍ OBORY

 

výsledky UČEBNÍ OBORY

Pokud nebyl zájemce o studium přijat na naši školu, pak je možné podat odvolání. Pokud se uvolní místo, např. přijatí žáci neodevzdají zápisový lístek, pak  bude škola postupovat podle dosažených bodů a budou volná místa obsazena podle pořadí. Odvolání lze napsat i vlastní rukou.

Vzor odvolání proti nepřijetí.

Na naší školní ubytovně (známé spíše pod názvem  "Penzion Lípa"), která byla do nedávna prázdná, se pomalu začínají ubytovávat rodiny s dětmi z Ukrajiny.

Všem zaměstnancům, žákům, kteří se zapojili do přípravy prostor pro ubytování moc děkujeme!

Děkujeme také všem dárcům, kteří nám pomáhají  se získáním vybavení, které nám v současné době chybí.

vedení školy

Více informací najdete na. https://www.facebook.com/skolalipa

Dočasně také na:https://www.facebook.com/hana.kubatova.ortova/

Ve čtvrtek 10.2.2022 se naši studenti oboru Ekologie a ŽP ze třídy HE2 zúčastnili lesnické soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích). A obsadili krásné 1. a 2. místo. Mockrát jim gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Natálie Růžičková, Ondřej Pejřimovský a Barbora Vlasová, kteří toto místní kolo vyhráli, postupují do kola regionálního.

274054015 4710896289030148 8269028021140131841 n

Veškeré proběhlé akce školy lze nalézt na FACEBOOKU, INSTAGRAMU a TWITTERU ŠKOLY.

Naleznete zde mnoho fotografií a informací, které se týkají   výuky v jednotlivých oborech a informace o dalších aktivitách školy.

https://www.facebook.com/skolalipa

https://www.instagram.com/skolalipa/

https://twitter.com/Skolalipa

Informace o událostech za období září, říjen a listopad naleznete ve školním bulletinu.

Plánované akce pod odkazem PLÁN AKCÍ

 

Budoucí „sestřičky“ budou vyučovat odborníci s dlouholetou praxí ve zdravotnictví.
 

Zřizovatel školy, Liberecký kraj, získal pro naši školu v předchozích třech letech z  fondů Evropské unie finanční prostředky na  modernizaci budov a vybavení pro všechny naše obory.

Výše dotace na vybavení všech oborů činila více jak 116 mil. Kč!!

Žáci oboru "Praktická sestra" a "Ošetřovatel" se budou učit v nově vybavených odborných učebnách pro předměty ošetřovatelství, ošetřování nemocných, výuku první pomoci a také v nových učebnách ICT.

Podrobné informace o oborech naleznete pod odkazy:  "Praktická sestra" , "Ošetřovatel", video prezentace oboru praktická sestra


 


 

 

 

Obecně se ví, že šikovný řemeslník nemusí mít v současné době strach o práci, naopak.

Na naší škole však mohou vyučení žáci získat i maturitu (v dvouletém nástavbovém studium).

Žáci ZŠ se tak vyhnou nebezpečí, že v případě neúspěchu u maturitní zkoušky, „skončí“ na trhu práce s pouhým základním vzděláním.

Navíc, řemeslu se v dospělosti dálkovým studiem vyučit u většiny oborů nelze.

Pod tímto odkazem naleznete nabídku 16 učebních oborů

Pokud si žák již na ZŠ nezvolí učební obor, tak je téměř nemožné získat v dospělosti výuční list.

Některé řemeslné obory jsou tak žádané, že žáci během studia obdrží finanční (stipendijní podoru).

Budoucí truhláři, pekaři, elektrikáři, obráběči kovů, kuchaři, instalatéři, číšníci, zemědělci atd. se učí řemeslu v nově vybavených dílnách. A to na skutečných „zakázkách“.

Již od druhého týdne jsme zahájili prodej našich výrobků a služeb. Pro veřejnost je otevřen školní bufet, školní kadeřnictví, autoopravna, truhlárna.... Velmi dobře se prodávají  výrobky našich cukrářek, pekařů, kuchařů. Zakázkovou činnost zahájili také instalatéři. Na školním poli jsme v září sklidili brambory.

241066943 4182758895177226 1560224531815340556 n    241485865 4188784424574673 600548907183595467 n  241958604 4190941417692307 2802517249092906561 n  242051645 4188788164574299 796615845502786301 n

Pedagogové školy připravili pro nové žákyně a žáky školy projektové seznamovací dny.

241495660 4193696580750124 861217495389813520 n    242133311 4193612880758494 5555906463610423921 n  242175860 4193626400757142 3578635096642115594 n

Díky programu COP (centrum odborné přípravy), garantovaného Ministerstvem Zemědělství ČR, se uzavírá třetí část investic. V minulých letech jsme získali mj. nákladní automobil, traktor a třídičku brambor. Letošní rok přibyla závěsná zemědělská technika konkrétně lis na válcové balíky, disková sekačka, obraceč píce, pluh, kompaktor na zpracování půdy, vyorávač brambor a štěpkovač.
Tímto děkujeme MZe a firmě Hovorka s.r.o. https://www.zemservis.cz/
241662876 4175289925924123 5389963729390802577 n    241562309 4175289945924121 4635736065199730809 n  241708819 4175289902590792 7952730623275212936 n
Exkurze studentů oborů Hotelnictví a Ekologie do vinařství Johann W v Třebívlicích v srdci Českého Středohoří. Pracovníci vinařství studenty provedli vinohradem i výrobou vína. Exkurzi jsme uzavřeli skvělým obědem v krásných prostorech vinařství.
241197254 4165584940227955 3247995052167061653 n 1    241223150 4165586023561180 291319807031304933 n

Slavnostní zahájení pro žáky prvních ročníků proběhne 1.9.2021 v 8 hod. před hlavním vchodem školy.

 

Zahájení pro vyšší ročníky je v 9:30 v kmenových učebnách.

(zkontrolujte si Bakaláře a e-mail)

 

Testování žáků proběhne v učebnách pod dozorem TU.

Žáci a žákyně školy jsou v souladu s pokyny MŠMT ČR povinni absolvovat v září tzv. screeningové

testování (antigenní testy). V případě, že žák nebo žákyně odmítnou postoupit testování, pak mají

povinnost nosit roušku po celou dobu přítomnosti ve škole.

Testování nepodstupují ti, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů

po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od

prvního pozitivního testu na covid-19), případně ti, kteří doloží negativní výsledek testu

provedeného v odběrovém místě.

S dalšími informacemi budou všichni žáci a žákyně seznámeni 1. září.

vedení školy

Termín MZ podzim 2021 pro třídy P2 a HE4
 
1.- 3.9. - didaktické testy - spádová škola Nový Bor - přijde v pozvánce 
6.9. - praktická MZ
7.9.- opravný termín písemná práce NJ
8.9. - ústní část MZ
 
vedení školy
Bojíte se neúspěchu u maturitní zkoušky?
Bojíte se, že po několikaletém studiu na střední škole skončíte se základním vzděláním?
 
Studujte na naší škole maturitní obor Hotelnictví.
Během studia získáte i výuční list. 
 
Škola má také připravený program pro žáky cizince, kteří neovládají český jazyk na dostatečné úrovni.

Kontaktní adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: 605 258 404, 731 495 139.

Přihláška ke studiudalší tiskopisy do 2.kola přijímacího řízení

Dne 17.6. a 18.6.2021 je Personální oddělení žáku uzavřeno.

Naše škola vyhlásila další kola přijímacího řízení

Přihláška ke vzdělání -  denní

Přihláška ke vzdělání - nástavba

V případě, že už jste přijati na jinou školu a z jakýchkoliv důvodů byste chtěli  změnit své rozhodnutí, pak je to možné.

Požádat o přestup z jedné střední školy na jinou střední školu může žák kdykoliv během studia (právní norma).

Tedy i od  okamžiku, kdy se  zájemce o studium stane žákem jakéhokoliv ročníku školy, včetně ročníku prvního.

Jaké obory ve druhém a dalších kolech nabízíme?

Více informací naleznete pod tímto odkazemKontakt na personální oddělení žáků: B.Holá 736 175 575 nebo 481 131 071 

E - mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

výsledky MATURITNÍ OBORY

výsledky UČEBNÍ OBORY

 

V případě dotazů volejte na Personální oddělení žáků tel. 481 131 071, mobilní telefon: 736 175 575

Z důvodu zdržení CERMAT budou výsledky přijímacích řízení vyhlášeny 19.5. 2021 během dne.