Letošní fotosoutěž na ekologická témata je v plném proudu, studenti oboru Ekologie a ŽP již poslali své soutěžní fotografie a odborná porota připravila výběr pro semifinálové kolo. V tom mají možnost hlasovat všichni studenti celé naší školy, stačí uvést svůj školní e-mail a vybrat nejlepší fotky v dostupném formuláři. Na konci listopadu se soutěž uzavírá, a kromě vítězů jednotlivých kategorií a vítěze absolutního bude oceněn i jeden vylosovaný hlasující. 

Hlasujte nahttps://forms.gle/HcLmcSdFomUgCtJW8

Veškeré akce školy lze nalézt na FACEBOOKU A INSTAGRAMU ŠKOLY.

https://www.facebook.com/skolalipa

https://www.instagram.com/skolalipa/

Plánované akce pod odkazem PLÁN AKCÍ

Budoucí „sestřičky“ budou vyučovat odborníci s dlouholetou praxí ve zdravotnictví.
 

Zřizovatel školy, Liberecký kraj, získal pro naši školu v předchozích třech letech z  fondů Evropské unie finanční prostředky na  modernizaci budov a vybavení pro všechny naše obory.

Výše dotace na vybavení všech oborů činila více jak 116 mil. Kč!!

Žáci oboru "Praktická sestra" a "Ošetřovatel" se budou učit v nově vybavených odborných učebnách pro předměty ošetřovatelství, ošetřování nemocných, výuku první pomoci a také v nových učebnách ICT.

Podrobné informace o oborech naleznete pod odkazy:  "Praktická sestra" , "Ošetřovatel", video prezentace oboru praktická sestra


 


 

 

 

Žáci maturitních oborů Ekologie a životní prostředíse učí odborné předměty v moderní biologické a chemické laboratoři.

Odborná část výuky velmi často probíhá "v terénu". Pro žáky je tento způsob výuky atraktivní.

Videoprezentace oboru

Obor Hotelnictví“  získal v minulém roce nové učebny ICT na výuku cestovního ruchu, hotelnictví a základů účetnictví.

Odbornou část výuky zajišťují učitelé, kteří podnikali, či stále podnikají v daném oboru.

Žáci se tedy učí tomu, co budou skutečně v praxi potřebovat.

Videoprezentace oboru

Pro absolventy učebních oborů nabízíme dvouleté denní nástavbové studium "Podnikání".

Obecně se ví, že šikovný řemeslník nemusí mít v současné době strach o práci, naopak.

Na naší škole však mohou vyučení žáci získat i maturitu (v dvouletém nástavbovém studium).

Žáci ZŠ se tak vyhnou nebezpečí, že v případě neúspěchu u maturitní zkoušky, „skončí“ na trhu práce s pouhým základním vzděláním.

Navíc, řemeslu se v dospělosti dálkovým studiem vyučit u většiny oborů nelze.

Pod tímto odkazem naleznete nabídku 16 učebních oborů

Pokud si žák již na ZŠ nezvolí učební obor, tak je téměř nemožné získat v dospělosti výuční list.

Některé řemeslné obory jsou tak žádané, že žáci během studia obdrží finanční (stipendijní podoru).

Budoucí truhláři, pekaři, elektrikáři, obráběči kovů, kuchaři, instalatéři, číšníci, zemědělci atd. se učí řemeslu v nově vybavených dílnách. A to na skutečných „zakázkách“.

Již od druhého týdne jsme zahájili prodej našich výrobků a služeb. Pro veřejnost je otevřen školní bufet, školní kadeřnictví, autoopravna, truhlárna.... Velmi dobře se prodávají  výrobky našich cukrářek, pekařů, kuchařů. Zakázkovou činnost zahájili také instalatéři. Na školním poli jsme v září sklidili brambory.

241066943 4182758895177226 1560224531815340556 n    241485865 4188784424574673 600548907183595467 n  241958604 4190941417692307 2802517249092906561 n  242051645 4188788164574299 796615845502786301 n

Pedagogové školy připravili pro nové žákyně a žáky školy projektové seznamovací dny.

241495660 4193696580750124 861217495389813520 n    242133311 4193612880758494 5555906463610423921 n  242175860 4193626400757142 3578635096642115594 n

Díky programu COP (centrum odborné přípravy), garantovaného Ministerstvem Zemědělství ČR, se uzavírá třetí část investic. V minulých letech jsme získali mj. nákladní automobil, traktor a třídičku brambor. Letošní rok přibyla závěsná zemědělská technika konkrétně lis na válcové balíky, disková sekačka, obraceč píce, pluh, kompaktor na zpracování půdy, vyorávač brambor a štěpkovač.
Tímto děkujeme MZe a firmě Hovorka s.r.o. https://www.zemservis.cz/
241662876 4175289925924123 5389963729390802577 n    241562309 4175289945924121 4635736065199730809 n  241708819 4175289902590792 7952730623275212936 n
Exkurze studentů oborů Hotelnictví a Ekologie do vinařství Johann W v Třebívlicích v srdci Českého Středohoří. Pracovníci vinařství studenty provedli vinohradem i výrobou vína. Exkurzi jsme uzavřeli skvělým obědem v krásných prostorech vinařství.
241197254 4165584940227955 3247995052167061653 n 1    241223150 4165586023561180 291319807031304933 n

Slavnostní zahájení pro žáky prvních ročníků proběhne 1.9.2021 v 8 hod. před hlavním vchodem školy.

 

Zahájení pro vyšší ročníky je v 9:30 v kmenových učebnách.

(zkontrolujte si Bakaláře a e-mail)

 

Testování žáků proběhne v učebnách pod dozorem TU.

Žáci a žákyně školy jsou v souladu s pokyny MŠMT ČR povinni absolvovat v září tzv. screeningové

testování (antigenní testy). V případě, že žák nebo žákyně odmítnou postoupit testování, pak mají

povinnost nosit roušku po celou dobu přítomnosti ve škole.

Testování nepodstupují ti, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů

po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od

prvního pozitivního testu na covid-19), případně ti, kteří doloží negativní výsledek testu

provedeného v odběrovém místě.

S dalšími informacemi budou všichni žáci a žákyně seznámeni 1. září.

vedení školy

Termín MZ podzim 2021 pro třídy P2 a HE4
 
1.- 3.9. - didaktické testy - spádová škola Nový Bor - přijde v pozvánce 
6.9. - praktická MZ
7.9.- opravný termín písemná práce NJ
8.9. - ústní část MZ
 
vedení školy
Bojíte se neúspěchu u maturitní zkoušky?
Bojíte se, že po několikaletém studiu na střední škole skončíte se základním vzděláním?
 
Studujte na naší škole maturitní obor Hotelnictví.
Během studia získáte i výuční list. 
 
Škola má také připravený program pro žáky cizince, kteří neovládají český jazyk na dostatečné úrovni.

Kontaktní adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: 605 258 404, 731 495 139.

Přihláška ke studiudalší tiskopisy do 2.kola přijímacího řízení

Dne 17.6. a 18.6.2021 je Personální oddělení žáku uzavřeno.

Naše škola vyhlásila další kola přijímacího řízení

Přihláška ke vzdělání -  denní

Přihláška ke vzdělání - nástavba

V případě, že už jste přijati na jinou školu a z jakýchkoliv důvodů byste chtěli  změnit své rozhodnutí, pak je to možné.

Požádat o přestup z jedné střední školy na jinou střední školu může žák kdykoliv během studia (právní norma).

Tedy i od  okamžiku, kdy se  zájemce o studium stane žákem jakéhokoliv ročníku školy, včetně ročníku prvního.

Jaké obory ve druhém a dalších kolech nabízíme?

Více informací naleznete pod tímto odkazemKontakt na personální oddělení žáků: B.Holá 736 175 575 nebo 481 131 071 

E - mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

výsledky MATURITNÍ OBORY

výsledky UČEBNÍ OBORY

 

V případě dotazů volejte na Personální oddělení žáků tel. 481 131 071, mobilní telefon: 736 175 575

Z důvodu zdržení CERMAT budou výsledky přijímacích řízení vyhlášeny 19.5. 2021 během dne.

DODATEK

 

oznameni 1  oznameni 2  oznameni 3

Vážení maturanti,
informace ohledně dobrovolné maturitní zkoušky Vám budou sděleny prostřednictvím třídních učitelů. V případě jakýchkoli dalších dotazů se obracejte na ně.
 
Vedení školy

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozhodla ředitelka  Střední zdravotnické školy a Střední odborné školy, Česká Lípa, p.o. o zrušení jednotných přijímacích zkoušek u oborů 65-42-M/01 Hotelnictví a 64-41-L/51Podnikání.

Odůvodnění: 

Počet podaných přihlášek k studiu v oboru 65-42-M/01 Hotelnictví a v oboru 64-41-L/51Podnikání  je nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

Více informací naleznou uchazeči o studium v těchto oborech pod tímto odkazem.

Jednotné přijímací zkoušky SE NERUŠÍ u oborů 53-41-M/03 Praktická sestra a v oboru 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí  

Odůvodnění: Počet podaných přihlášek k studiu v oborech 53-41-M/03 Praktická sestra a 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí je vyšší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

S ohledem na aktuální situaci  mají žáci od pondělí 1. března zakázán vstup do budovy školy.

Výuka bude probíhat pouze online.

Tímto se dočasně ruší indiviuální výuka žáků jak na odborném výcviku, tak na teoretickém vyučování.

Předpokládáme, že toto omezení bude trvat 14 dní až tři týdny.

Vedení školy

Vážení zájemci o studium maturitních oborů na naší škole, přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 1.března.

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě výsledků jednotných přijímací zkoušek (testy CERMAT z českého jazyka a literatury a matematiky) a dalších kritérií.

Termíny přijímacího řízení: v období od 3. do 4. května 2021.

Právo využít obou termínů zůstává zachováno - odkaz.

Zrušení jednotných přijímacích zkoušek: v případě menšího počtu podaných přihlášek, než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů,může ředitelka školy rozhodnout o zrušení jednotné přijímací zkoušky.

Informace o výsledcích přijímacího řízení: 19.května v 8:00 pod odkazem - výsledky přijímacího řízení

Odkaz na kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory naleznete zde 

Vážení zájemci o studium učebních oborů na naší škole, přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 1.března.

Více informací  k přijímacímu řízení naleznte pod tímto odkazem

Přijímací řízení probíhá 28. dubna, ale NEKONAJÍ SE PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě bodového ohodnocení výsledků vzděláváni na základní škole (vysvědčení za 1.pololetí 9. a za 1. pololetí 8.třídy).

Informace o výsledcích přijímacího řízení: 19. května v 8:00 pod odkazem - výsledky přijímacího řízení

Odkaz na kritéria přijímacího řízení pro učební obory naleznete zde

 NP3 S žáky jsme navšítivli Správu Národního parku České Švýcarsko.

  Více informaci najdete na Facebooku školy: https://www.facebook.com/skolalipa/

sazeni 1sazeni 2 sazeni 3Vysázeli jsme 200 nových stromků, hlavně jeřáby ptačí a také jedle.

A na závěr jsme posbírali materiál na nové pěstování - semena habru obecného.Ekologové 3. a 4. ročníku.

Více informaci najdete na Facebooku školy:https://www.facebook.com/skolalipa/

 

sklizen bramborSklizeň brambor oborů Zemědělec - farmář a Lesnické práce.
Tak jako většina zemědělců v republice i ti naši z oboru zemědělec - farmář začali se sklizní brambor. A i my se můžeme pochlubit celkem slušnou úrodou. A tak zatímco žáci prvního ročníku sbírají brambory za pomoci prváků z oboru lesnické práce. Žáci třetího ročníku připravují orbou pole na další setbu ozimých plodin.

Luzicke horyNaše první letošní ekologická exkurze nás zavedla přímo do srdce Lužických hor na jejich nejvyšší vrchol - horu Luž. Celým dopolednem nás provázel vedoucí CHKO Lužické hory Ing. Tomáš Besta, kterému patří naše velké poděkování. Jeho povídání o Lužických horách bylo velmi přínosné. Poté, co jsme si prohlédli nádherné panorama Lužických hor z nové rozhledny na německé straně, jsme se pustili do velkého úkolu - zatarasit “černé” stezky, které neukáznění turisté vyšlapali mimo značenou cestu. Jako odměna za dobře odvedenou práci nás čekalo opékání buřtů. 

Škola získala další strojní vybavení. Díky dotaci COP z Ministerstva zemědělství ČR  budou žáci na školních polích využívat nový traktor Zetor Proxima. Nově se budou žáci učit pracovat se speciální zemědělskou navigací.

https://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/stredni-skola-v-lipe-vylepsuje-svou-techniku-budouci-farmari-maji-novy-traktor-20200905.html

Více informaci najdete také na Facebooku školy:https://www.facebook.com/skolalipa/

Významným způsobem podporuje zájem žáků ZŠ o studium oboru zemědělec- farmář Regionální agrární rada Libereckého kraje.

Každoročně přispívá na motivační stipendia žáků tohoto učebního oboru.

V novém školním roce bude v patnácti učebních a ve třech maturitních oborech studovat téměř 860 žáků. Do 1. ročníků řemeslných oborů letos nastupuje o 40 žáků více, než v roce předchozím. Není divu, v současné  době nemá šikovný řemeslník nouzi o práci. Navíc šikovní absolventi učebních oborů mohou získat maturitní zkoušku v navazujícím nástavbovém studiu.

Do maturitních oborů nastupuje o 20 žáků více.

Všem novým žákům přejeme úspěšné studium na naší škole.

Více informaci najdete na Facebooku školy:https://www.facebook.com/skolalipa/