Termín MZ podzim 2021 pro třídy P2 a HE4
 
1.- 3.9. - didaktické testy - spádová škola Nový Bor - přijde v pozvánce 
6.9. - praktická MZ
7.9.- opravný termín písemná práce NJ
8.9. - ústní část MZ
 
vedení školy