Vážení zájemci o studium na naší škole,

přihlášky potvrzené lékařem je třeba odevzdat do 1. března 2022.

 

Maturitní obory, včetně nástavbového studia - výsledky budou zveřejněny  v pátek 29.dubna v 10:00 hodin

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě výsledků jednotných přijímacích zkoušek (testy CERMAT z českého jazyka a literatury a matematiky)

A dále na základě bodového ohodnocení výsledků vzdělávání na základní škole (vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy; nástavbové studium dokládá kopii výučního listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení za 3. ročník učebního oboru H).

Termíny přijímacího řízení: 12. a 13. dubna 2022.

Pozvánku zašle škola nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.

Informace o výsledcích přijímacího řízení: nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.

 

                                                       Učební obory výsledky budou zveřejněny  v pátek 29.dubna v 10:00 hodin

                                                       Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě bodového ohodnocení výsledků vzdělávání na základní škole

                                                       (vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy (příp. 7. třídy) a za 1. pololetí 9. třídy (příp.   8. třídy)

                                                       Nekonají se školní přijímací zkoušky.

                                                       Informace o výsledcích přijímacího řízení: nejpozději 30.dubna 2022

                                                       Více informací: https://skolalipa.cz/index.php/pro-uchazece/informace-k-prijimacimu-rizeni/kriteria-prijimaciho-rizeni